Newsผลักดันโกโก้ตะวันออก ก.อุตสาหกรรม หนุน ‘กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้’ นำร่องอุตสาหกรรมโกโก้ครบวงจร

ผลักดันโกโก้ตะวันออก ก.อุตสาหกรรม หนุน ‘กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้’ นำร่องอุตสาหกรรมโกโก้ครบวงจร

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 2567 นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อคราวลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสระแก้วช่วงเดือนพฤศจิกายน 2566 

 

ซึ่งได้มีการหารือและชูประเด็นเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ภาคตะวันออกตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยเปิดตัวที่จังหวัดสระแก้ว และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งดำเนินการผลักดันโกโก้สู่พืชเศรษฐกิจหลักของไทย 

 

จึงได้สั่งการให้ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม เดินหน้าส่งเสริมและพัฒนายกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์โกโก้ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยเริ่มจากการแก้ไขปัญหาเรื่องโรงงานและกระบวนการแปรรูปที่เหมาะสม ซึ่งจะสามารส่งผลต่อรสชาติของโกโก้

 

รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโกโก้ในพื้นที่ไปสู่เชิงพาณิชย์ ตลอดจนการนำร่องจังหวัดสระแก้วในการจัดตั้งโรงงานขนาดเล็กสำหรับแปรรูปโกโก้ เพื่อสนับสนุนให้มีการปลูกโกโก้ให้มากขึ้น อันจะสามารถยกระดับให้โกโก้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยได้ในอนาคต

 

สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์โกโก้ในพื้นที่ตะวันออกนั้น เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ด้วยการพัฒนาและยกระดับศักยภาพการเพาะปลูกโกโก้ด้วยนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการเพาะปลูก (Smart Farming) เพื่อเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การผลิตโกโก้ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมโกโก้ การจัดการโลจิสติกส์ ตลอดจนการพัฒนาโกโก้เป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ขณะเดียวกัน ยังมีการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเป็นอัตลักษณ์ของโกโก้ภาคตะวันออกและตรงตามความต้องการของตลาด 

 

การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การสร้างและขยายโอกาสทางการตลาด อีกทั้งสนับสนุนการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการโกโก้เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในทุก ๆ มิติ และเชื่อมโยงเครือข่ายไปยังตลาดสากลในอนาคต

 

นายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ได้เร่งเดินหน้าลงพื้นที่สำรวจข้อมูลและบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโกโก้ 

 

โดยนำร่องให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ ซึ่งในระยะแรกดีพร้อมได้ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปผ่านกิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรแปรรูปของชุมชน 

 

ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมด้วยการนำนวัตกรรมและการจัดการเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่มาปรับใช้ โดยอยู่ระหว่างการพัฒนา “เครื่องผ่าผลสดโกโก้” ซึ่งปัจจุบันได้มีการใช้มีดผ่าผลสดโกโก้ ทำให้ใช้ระยะเวลานานและมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดีพร้อมจึงนำเทคโนโลยีทุ่นแรงสำหรับเกษตรแปรรูปมาประยุกต์ใช้แทน 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผ่าผลโกโก้สดลดการเกิดข้อผิดพลาดจากการทำงานของคน และยังช่วยให้ลดต้นทุนการผลิตลงได้กว่า 1.2 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ ดีพร้อม ยังได้ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์โกโก้การขอมาตรฐาน อย. ให้กับวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ ซึ่งได้ทำการร่างแบบแปลนสำหรับกั้นแบ่งห้องในอาคารผลิต เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายการจัดตั้งโรงงานต่อไป

 

ขณะเดียวกัน ดีพร้อมยังได้เตรียมออกแบบและพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์โกโก้หลังจากที่ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างแบรนด์และตราสินค้าให้แก่ชุมชนดังกล่าว รวมถึงการต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์หนัเทียมจากเปลือกโกโก้ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดอนาคต 

 

ตลอดจนการพัฒนาและยกระดับศักยภาพกระบวนการผลิตแปรรูโกโก้ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โกโก้ให้กับวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ 

 

นอกจากนั้น ดีพร้อมยังจัดทำแผนงานระยะสั้น (Quick Win Plan) ในการยกระดับศักยภาพองค์ความรู้และทักษะให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ ด้วยการจัดฝึกอบรมด้านการพัฒนาเทคนิคการหมักและการแปรรูปโกโก้ให้ได้คุณภาพมาตรฐานและการเพิ่มกลยุทธ์การตลาดด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง (Storytelling) 

 

ซึ่งจะดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้กับวิสาหกิจชุมชนคุ้มเพชรโกโก้ได้อย่างยั่งยืนต่อไป นายภาสกร กล่าวทิ้งท้ายเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า