Newsปภ. รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัด ภาพรวมน้ำเริ่มลด เร่งระบายน้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชน

ปภ. รายงานยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัด ภาพรวมน้ำเริ่มลด เร่งระบายน้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชน

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานผลกระทบจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออก เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง

 

ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่วันที่ 22 – 26 ก.ย. 65 ในพื้นที่ 18 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ นครราชสีมา มุกดาหาร ยโสธร ระยอง ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ รวม 37 อำเภอ 61 ตำบล 110 หมู่บ้าน

 

บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 141 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 12 จังหวัด รวม 25 อำเภอ 43 ตำบล 80 หมู่บ้าน สถานการณ์ในภาพรวมระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด ได้แก่

 

1.เชียงใหม่ เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจอมทอง อำเภอดอยเต่า อำเภอฮอด อำเภอสะเมิง รวม 10 ตำบล 12 หมู่บ้าน

 

2.ลำปาง เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเถิน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ อำเภอเมืองปาน รวม 8 ตำบล 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 51 ครัวเรือน

 

3.ลำพูน เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอป่าซาง อำเภอลี้ อำเภอบ้านธิ รวม 5 ตำบล 6 หมู่บ้าน

 

4.สุโขทัย เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย รวม 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน

 

5.ตาก เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบ้านตาก อำเภอเมืองตาก รวม 2 ตำบล 10 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 50 ครัวเรือน

 

6.เพชรบูรณ์ เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมถนนทางหลวงหมายเลข 2216 ในพื้นที่อำเภอหล่มสัก รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

 

7.เลย เกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังสะพุง อำเภอด่านซ้าย รวม 4 ตำบล 7 หมูบ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5 ครัวเรือน

 

8.ขอนแก่น เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

 

9.ชัยภูมิ เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชัยภูมิ และอำเภอคอนสวรรค์ รวม 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน

 

10.ศรีสะเกษ เกิดฝนตกหนัก น้ำในคลองสำราญเอ่อล้นในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน

 

11.ระยอง เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขังผิวจราจรในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง รวม 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน

 

12.ปราจีนบุรี เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 17 ครัวเรือน

 

สำหรับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง ผลกระทบจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลัก ลำน้ำสาขามีปริมาณมาก ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. 65 – 26 ก.ย. 65

 

ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ ตาก ขอนแก่น มหาสารคาม อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 7 จังหวัด ได้แก่ ตาก อุบลราชธานี บุรีรัมย์ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี และปทุมธานี รวม 21 อำเภอ 138 ตำบล 710 หมู่บ้าน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ได้แก่

 

จ.ตาก เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสามเงา และอำเภอบ้านตาก รวม 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 342 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

 

จ.อุบลราชธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร รวม 10 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 660 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

 

จ.บุรีรัมย์ น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ตำบลนิคม อำเภอสตึก รวม 5 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

 

จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน และอำเภอพระนครศรีอยุธยา รวม 88 ตำบล 535 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 24,937ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

 

จ.อ่างทอง น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก อำเภอไชโย และอำเภอเมืองอ่างทอง รวม 11 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 802 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำเพิ่มขึ้น

 

จ.สิงห์บุรี เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออินทร์บุรี และอำเภอเมืองสิงห์บุรี รวม 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 170 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว

 

จ.ปทุมธานี เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 64 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 4,926 ครัวเรือน ปัจจุบันระดับน้ำลดลง

 

ขณะที่การให้ความช่วยเหลือ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดที่ประสบภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และให้การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

 

#TheStructureNews

#น้ำท่วม #ปภ

อดีตวิศวกรโครงการ ระดับผู้จัดการ จบปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องกล จาก พระจอมเกล้าธนบุรี และ โท ด้าน Advanced Manufacturing Engineering จาก University of South Australia มีความสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์ การเมือง และสวัสดิการสังคม

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า