News“ขอโทษโรงไฟฟ้าและ GULF” รองเลขาฯ ‘ไทยสร้างไทย’ ออกมาขอโทษ หลังแถลงข่าวสาเหตุค่าไฟแพงแบบผิดๆ จนสร้างความเสียหายให้กับเอกชน

“ขอโทษโรงไฟฟ้าและ GULF” รองเลขาฯ ‘ไทยสร้างไทย’ ออกมาขอโทษ หลังแถลงข่าวสาเหตุค่าไฟแพงแบบผิดๆ จนสร้างความเสียหายให้กับเอกชน

 3 พ.ย. 66 นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส รองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟสบุ๊คขอโทษโรงงานไฟฟ้าภาคเอกชน รวมไปถึงกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เนื่องจากสิ่งที่ตนเองเคยแถลงข่าวประเด็นค่าไฟฟ้าในอดีตของตนนั้น ได้สร้างความเสียหายให้ด้วยความเข้าใจผิด โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

 

วันนี้ผมได้มีโอกาสหารือกับนักวิชาการด้านพลังงานในประเด็นค่าไฟฟ้าที่ผมได้เคยแถลงข่าวออกไป เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ผมพบว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหลายส่วน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหาย และสร้างความเข้าใจผิดกับผู้อื่น เมื่อผมเข้าใจผิดก็อยากมานำเสนอทำความเข้าใจข้อมูลกับพี่น้องประชาชนให้ถูกต้องดังนี้ครับ

 

เรื่องที่ 1.) ค่าไฟที่เราจ่ายกันนั้น ส่วนประกอบหลัก 70-80% มาจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งประเทศไทยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้ก๊าซจากทั้งหมด 3 แหล่ง ได้แก่ ก๊าซอ่าวไทย ก๊าซเมียนมา และนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

 

ในช่วงที่ผ่านมาที่ค่าไฟแพงนั้น เป็นผลมาจากค่าราคาก๊าซ LNG ทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นจากสถาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน อีกทั้งก๊าซอ่าวไทยผลิตได้น้อยลงไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ทำให้ต้องนำเข้า LNG ที่มีราคาแพงมาทดแทน ถือเป็นการซวยซ้ำซวยซ้อน

 

อีกเรื่องคือกลไกการซื้อขายก๊าซในประเทศไทย หากทุกท่านได้ลองหาข้อมูลจะทราบว่าในอดีตมีผู้นำเข้าก๊าซมาขายในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายมีเพียงรายเดียว ส่งผลให้ไม่เกิดการแข่งขันด้านราคา  ราคาก๊าซจึงอาจถูกกำหนดโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และอาจเกิดการผูกขาดไม่เป็นไปตามกลไกทางตลาด

 

แม้ในปี 2564 ได้มีหลักการให้เปิดตลาดเสรีให้เอกชนรายต่าง ๆ สามารถนำเข้าก๊าซมาขายในประเทศไทยได้ มองเผิน ๆ อาจเป็นผลดีที่จะเกิดการแข่งขันกันระหว่างเอกชนกันเอง และอาจทำให้ก๊าซที่เป็นต้นทุนหลักในการผลิตไฟฟ้ามีราคาถูกลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาค่าไฟฟ้าปรับลดราคาลงได้อย่างมาก 

 

แต่ความเป็นจริงแล้วเอกชนรายอื่น ๆ ที่ต้องการนำเข้าก๊าซก็ต้องทำตามเงื่อนไขต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแข่งขันทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับผู้นำเข้ารายเดิมได้ จึงเป็นเหตุผลว่าแม้จะเปิดเสรีแล้วก็ไม่สามารถทำให้ต้นทุนประเทศต่ำลงได้ ยังไม่รวมประเด็นท่อส่งก๊าซโรงแยกก๊าซธรรมชาติอีก 

 

ผมขอตั้งคำถามถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่เราต้องรื้อโครงสร้างในธุรกิจก๊าซเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชน

 

เรื่องที่ 2.) คือ แผนประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ผมได้นำมาประกอบการแถลงข่าวนั้น เป็นเพียงข้อมูลการคาดการณ์อนาคตว่าจะมีการรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าใดบ้าง ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวทำให้ผมเข้าใจไปว่าโรงไฟฟ้าบางแห่งไม่มีการจ่ายไฟฟ้าเลย แต่ก็ได้รับค่าความพร้อมจ่าย หรือค่า AP 

 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว โรงไฟฟ้าที่ผมได้กล่าวถึงไปนั้น ซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้าในเครือกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ได้มีการจ่ายไฟเข้าระบบของรัฐทุกเดือน และได้รับเงินอย่างถูกต้อง ไม่ได้เป็นไปตามแผนประมาณการค่าซื้อไฟฟ้าของ กฟผ. แต่อย่างใด  

 

อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวยังไม่เคยได้แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงและก่อให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด ซึ่งข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลสาธารณะประชาชนสามารถเข้าถึงได้

 

ผมจึงอยากเสนอให้ กฟผ. ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้คนอื่น ๆ เข้าใจผิดแบบผมอีก และผมต้องขอโทษ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ ที่ก่อนหน้านี้ผมได้เคยออกมาแถลงข่าว ทำให้คนเข้าใจผิดว่า กัลฟ์มีโรงไฟฟ้าจำนวนมาก ได้รับเงินค่าความพร้อมจ่ายจากรัฐ โดยไม่ได้ผลิตไฟเลยสักหน่วยซึ่งมันไม่ได้เป็นความจริง แต่เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและขาดการตรวจสอบข้อมูลที่ผมได้รับมาจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายกับบริษัท

 

เรื่องที่ 3.) ปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกหันมาสนับสนุนการลงทุนในพลังงานสะอาดจำนวนมากเพื่อช่วยลดโลกร้อนและช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้มีการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนที่มีราคาถูกและสอดคล้องกับเทรนด์โลกในราคารับซื้อเพียงแค่ 2 บาทกว่า ๆ ต่อหน่วย ถือว่าจะนำมาช่วยเฉลี่ยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศให้ต่ำลง  

 

ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่การรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเป็นการรับซื้อไฟฟ้าแบบให้เงินสนับสนุนเพิ่มหรือที่เรียก ค่าแอดเดอร์ ยาวนาน 7-10 ปี ในอัตราสูงถึง 6-8 บาท ต่อหน่วย ที่ค่อนข้างแพงรวมเป็นราคารับซื้อสุทธิ 9-12 บาท ต่อหน่วย 

 

ผมมีความเห็นว่ารัฐควรจะยกเลิกการรับซื้อไฟฟ้าที่มีค่าแอดเดอร์ เนื่องจากถึงแม้จะหมดค่าแอดเดอร์แล้วก็ยังได้รับค่าไฟแพงกว่าการรับซื้อไฟฟ้าหมุนเวียนในปัจจุบันซึ่งหลาย ๆ โรงไฟฟ้าที่ได้พลังงานมาจากพลังงานสะอาดหรือพลังงานบริสุทธ์ก็น่าจะคุ้มทุนกันไปนานแล้ว อีกทั้งเป็นสัญญาทาสที่ต่ออายุสัญญาได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมดอายุสัญญาสร้างภาระให้ประเทศระยะยาว 

 

นอกไปจากนี้รัฐควรสนับสนุนให้มีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นในอนาคตเพื่อนำไฟฟ้าสะอาดราคาถูกมาช่วยลดค่าไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน

 

ที่มา: เฟสบุ๊ค ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส – Treerat Sirichantaropas

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้ที่มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

    คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อให้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมและความสนใจของคุณ

บันทึกการตั้งค่า